Vielse og velsignelser

Dato, kirke og præst aftales ved at ringe til kirkekontoret på telefon 48 48 41 31.

Når datoen er aftalt, sendes en vielsesformular til parret på en sikker forbindelse. Datoen for vielsen eller velsignelsen er først endeligt bekræftet fra vores side, når I har returneret formularen i udfyldt tilstand til os.

For at blive viet eller velsignet i vores to sognekirker: Asminderød og Grønholt Kirker, skal man enten bo i sognet - eller på anden måde have tilknytning til sognet (f.eks. være døbt eller konfirmeret i en af kirkerne). Og mindst én af parterne skal være medlem af folkekirken.

For Fredensborg Slotskirke er der yderligere følgende krav: parret skal have CPR-register-adresse i Asminderød-Grønholt Sogn (det er altså ikke nok at være døbt i Slotskirken, man skal have bopæl i sognet på vielsesdatoen)

Ønsker I at blive viet i Fredensborg Slotskirke, skal slotsforvalteren ansøges. Ansøgningen til slotsforvalteren rekvireres på kirkekonteret.

Da Fredensborg Slotskirke ikke er en sognekirke, men vedligeholdes af Slots- og Kulturstyrelsen, skal der betales 1.000 kr., som går til dækning af udgifter til personale m.m. Fredensborg Slotskirke er lukket i perioden 1. januar - medio april 2024 pga. renovering, og vielser kan ikke finde sted i denne periode i Slotskirken.

Prøvelsesattest

En vielse sker på baggrund af en prøvelsesattest, som er udstedt af kommunen eller Familieretshuset. Prøvelsesattesten må ikke være mere end 4 mdr. gammel på vielsestidspunktet.

Er begge parter nordiske statsborgere, kan en ægteskabsattest fra det pågældende land accepteres som prøvelsesattest, og skal ikke prøves yderligere.
Er der tvivl om dokumentet, skal du henvende dig på det pågældende lands ambassade i Danmark.

Familieretshuset udsteder prøvelsesattest når en eller begge parter:

  • Ikke er dansk eller nordisk statsborger
  • Ikke har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • Ikke har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne

Kommunen udsteder prøvelsesattest, når begge parter:

  • Er danske eller nordiske statsborgere
  • Har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • Har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne

Vær opmærksom på: Hvis en af parterne er fra udlandet, kan prøvelsesattesten have kortere gyldighed, men det vil fremgå tydeligt på selve attesten.

Vær også opmærksom på: Mindst én af parterne skal være medlem af Folkekirken for at få en kirkelig vielse. En præst har kun pligt til at vie et par, når begge er medlem af folkekirken og én af dem er medlem af præstens menighed eller har særlig tilknytning til menigheden. 

Vidner

En vielse i kirken er juridisk gyldig på samme måde som en vielse på rådhuset. Derfor skal der være to vidner til stede under vielsen, og vidnerne skal være myndige. Vidnerne skal oplyses i vielsesformularen med navne og adresser.

Velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

For at der kan foretages en Velsignelse, skal parret være registreret som borgerligt gift. Vielser, som er foretaget i udlandet, skal registreres af Folkeregistret i bopæls- eller udrejsekommunen.

Der skal ikke være vidner til en kirkelig velsignelse, og der bliver udstedt en  Velsignelsesattest til parret.

Navneændring i forbindelse med vielsen

Ønsker I at ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I selv ansøge om det på borger.dk

I kan bl.a. søge om hinandens mellem- og efternavne. Navneændringen er kun gratis ved navnelighed mellem parterne. Der kan foretages gratis navneændringer ved vielse indtil tre måneder efter vielsesdato.