Menighedsrådsvalg 2024

Kom og deltag i valget – måske vil du selv stille op som kandidat?

 

 

I år skal der vælges nye menighedsråd i alle landets kirker - også her i Asminderød-Grønholt Sogn.

Menighedsrådet arbejder for at skabe en levende, relevant og rummelig kirke. Da vi har et ønske om, at menighedsrådet skal afspejle sognet, så vi har brug for medlemmer i alle aldre og med forskellige kompetencer og interesser. Som menighedsrådsmedlem får du indflydelse på livet i Asminderød kirke og Grønholt kirke, du kan gøre en forskel og medvirke aktivt til et godt fællesskab i lokalsamfundet.

 

Valgforsamling

Valget foregår ved en valgforsamling den 17. september 2024, hvor der opstilles og vælges kandidater og suppleanter til menighedsrådet. 

Ved at møde op til valgforsamlingen, er du med til at vælge retningen for kirkens arbejde i dit sogn. Det er du, ved enten selv stille op som kandidat eller ved at være med til at vælge, hvem der skal sidde i menighedsrådet blandt de opstillede kandidater.

På valgforsamlingen præsenteres kandidaterne og efterfølgende er der mulighed for debat. Valget af menighedsrådene foregår ved skriftlig afstemning mellem kandidaterne og resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.


Hvordan stiller man op og hvem kan stemme?

Hvis du er medlem af folkekirken, har bopæl i sognet eller har løst sognebånd, er fyldt 18 år, har dansk indfødsret eller haft fast bopæl i Danmark i det seneste år kan du stille op som kandidat, og du har ret til at stemme ved valget. Der er enkelte undtagelser til stemmeretten.

Hvis du ønsker at stille op til valget, kan du melde dit kandidatur enten forud for eller til selve valgforsamlingen. Vil du melde dit kandidatur inden valget, kan du skrive til menighedsrådet på asminderoed-groenholt.sogn@km.dk eller kontakte en af præsterne.

Du kan læse mere om at stille op til menighedsrådsvalg i denne folder samt i 'Cirkulære om valgret og valgbarhed'


Sådan arbejder menighedsrådet

Det nyvalgte menighedsråd begynder deres periode 1. søndag i advent. På det første møde konstituerer det nye råd sig og vælger formand, næstformand, kirkeværge, kasserer og kontaktperson.

I valgperioden holder menighedsrådet møde ca. en gang i måneden. Ud over møderne er der også opgaver i forbindelse med aktiviteter, udvalg og møder i sognet.

Menighedsrådet prioriterer en række aktiviteter som tilbud til sognets indbyggere. Det er f.eks. kor, koncerter, læsekredse, sorggruppe, udflugter og mange andre arrangementer.

Du kan læse mere om menighedsrådets opgaver, kompetencer og muligheder på menighedsraadsvalg.dk

Her på siden kan du desuden finde og læse referater fra de seneste menighedsrådsmøder.

 

Spørg os

Har du lyst til at vide mere om det at sidde i menighedsråd, har du spørgsmål om menighedsrådsvalg eller har du lyst til at stille op, så kontakt gerne en af de nuværende menighedsrådsmedlemmer eller en af os fra valgbestyrelsen. Du finder kontaktoplysningerne her på hjemmesiden.

Du er også velkommen til at kontakte en af sognets præster.


Læs mere

Find yderligere information om menighedsrådsvalget på:

 

By-, Land- og Kirkeministeriets hjemmeside

Folkekirken.dk

Retsinformation - Cirkulære om valgret og valgbarhed

 

 

Brug dine kompetencer


Som medlem af menighedsrådet har du mulighed for at bidrage med dine kompetencer og idéer. Vi har brug for det du er god til, så vi kan skabe en relevant og meningsfuld kirke.

 

Bliv en del af et værdifuldt samarbejde

I menighedsrådet er vi fælles om en sag - at skabe og drive Fredensborgkirkerne. Du får mulighed for at arbejde sammen med de andre i menighedsrådet og være med til at styrke folkekirkens lokale demokrati.

 

 

Gør en forskel for andre


Som medlem af menighedsrådet får du en vigtig stemme i dialogen om kirkeliv og aktiviteter. Vær med til at sætte retning for kirkens tilbud - skal der være mere for børn og unge, eller skal der gøres mere for de ældre, og hvad med de udsatte?