Fredensborg Kammerkor

Som supplement til det omfattende korarbejde for børn og unge i Nordsjællands Korskole og Fredensborg Slotskirkes Pigekor, kan Fredensborgkirkerne fra 2021 også mønstre et kor af voksne sangere.

 

Koret ledes af Fredensborgkirkernes organist Mie Korp Sloth og består af sangere i den arbejdsdygtige alder, som allerede har erhvervet sig korerfaring. Der er optagelsesprøve til koret.

 

Koret er et klassisk kammerkor bestående af 24 sangere. Der er planlagt ca. fire korprøver i kvartalet. Datoer meldes ud for et år ad gangen og prøverne skal naturligvis vælges til. At der indimellem er pauser i korarbejdet, gør, at selv de mest travle, kan se sig selv fortsætte med at holde korsangen ved lige.

 

Tempoet er højt ved korprøverne og med mindre, sangeren er en habil nodelæser, er der en del hjemmearbejde mellem prøverne. Koret øver visse onsdage i tidsrummet kl. 18.30 – 21 i Asminderød kirke.

 

Ønsker du at vide mere/ansøge om optagelse: kontakt organist Mie Korp Sloth

Mobil 27294175