Sorggruppe

Har du inden for de senester år mistet en, som stod dig nær?

 

Har du lyst til at mødes og tale med andre, der selv bærer sorg?

 

Sorggruppen er et tilbud til alle med tilknytning til Kokkedal Sogn eller til Asminderød-Grønholt Sogn. Den er rettet til voksne (fra 18 år), som har oplevet tab i forbindelse med dødsfald i nærmeste familie.

 

Sorggruppen varetages af sognepræst Kirsten Weile, Kokkedal, sognepræst Hedda Salomonsen, Asminderød-Grønholt, og psykoterapeut Tine Willenbrack.

 

Sorggruppens mål er at skabe et rum, hvor mennesker, der har mistet, kan udveksle erfaringer og støtte hinanden i det liv, der følger efter tabet. Arbejdet foregår primært som samtale imellem deltagerne. Deltagerne har tavshedspligt.

 

Sorggruppen er ikke og kan ikke påtage sig at være et psykologisk eller terapeutisk behandlingstilbud. Den er tænkt som et forum for samtale og kontakt mellem mennesker, som sørger efter dødsfald.

 

Sorggruppen kan have maksimalt 8 medlemmer.

 

Møderne foregår i Kokkedal Kirke, Højmosevænge 2A, 2970 Hørsholm, hvor vi samles i selve kirken, der både lægger op til andagtsfuldhed og ro, men som samtidig er et afslappet rum med plads til det, vi hver især bærer med os.

 

 

Vi mødes

 

 

Følgende 6 tirsdage i september og oktober, alle gange kl. 9 – 11:

 

24. september

1. oktober

8. oktober

22. oktober

29. oktober

5. november

Bemærk! Den 15. oktober er der efterårsferie.

Deltagelse i sorggruppen begynder med en afklarende samtale med sognepræst Kirsten Weile og sognepræst Hedda Salomonsen.

 

 

 

 

 

Spørgsmål?

 

 

Kontakt:

 

Sognepræst Kirsten Weile, kewe@km.dk 2339 4656

 

Sognepræst Hedda Salomonsen hesa@km.dk 2826 0945