Kirkebil

Er du gangbesværet og bosiddende i et af vores sogne, så har du mulighed for at bestille kirkebil til gudstjenester og koncerter.

Til aftenarrangementer er kirkebilen også for den som er utryg ved at færdes ude, når det er mørkt.

Der bestilles kirkebil ved henvendelse til kirkekontoret på telefon 4848 4131 senest 2 dage før.

Bemærk: kirkebilen kører kun indenfor sognets grænser.