Fødsel og navngivning

Fødselsanmeldelse:

I Danmark anmelder jordemoderen fødslen af et barn til moderens bopælssogn.

Forældrene skal kun selv anmelde fødslen, hvis en jordemoder ikke deltager (hjemmefødsel). Det er moderen, der anmelder fødslen til kirkekontoret i sit bopælssogn, og det skal gøres senest 14 dage efter fødslen.

Ønsker I en personattest (tidligere fødselsattest) på jeres barn, kan den bestilles på kirkekontoret eller på borger.dk 

Navngivning

Det nyfødte barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen.

Forældrene skal foretage navngivningen elektronisk på borger.dk

Navngivning kan også ske i forbindelse med dåben, hvis dåben finder sted senest inden barnet er 6 måneder gammelt. I det tilfælde er det kirkekontoret, der indberetter navngivningen elektronisk til CPR samtidig med, at dåben registreres.

Faderskabserklæring / omsorgs- og ansvarserklæring

I kan som ugifte forældre erklære, at I sammen ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn  ved at udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring (faderskabserklæring) senest 28 dage efter fødslen. Dette skal gøres på borger.dk

Medmoderskab

Et registreret medmoderskab giver både barnet og medmoren en række rettigheder og pligter.

Medmoderskabet betyder blandt andet:

  • at medmoren har pligt til at forsørge sit barn

  • at barnet og medmoren har ret til at arve efter hinanden

  • at medmoren kan få samvær med sit barn

  • at medmoren kan få del i forældremyndigheden

  • at barnet kan få medmorens efternavn

  • at barnet kan få samme statsborgerskab som medmoren, hvis betingelserne er opfyldt.

Reglerne og flere information kan finder på www.boger.dk om medmoderskab.