Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Jeg har mistet en kær

En af sognets præster eller kordegnekontoret skal kontaktes af famlie eller bedemand for at aftale dato og tidspunkt til en jordbegravelse eller bisættelse fra en af sognets kirker. Hvis begravelsen eller urnenedsættelse skal ske på Asminderød kirkegård eller Grønholt kirkegård, kontaktes kirkegårdskontoret på telefon 48 48 11 17.

Efter et dødsfald skal en læge tilse afdøde og skrive dødsattesten. Lægen anmelder dødsfaldet elektronisk, som begravelsesmyndigheden (afdødes bopælssogn) modtager.

Efter familiens aftale med en bedemand, kan bedemanden anmode om begravelse/bisættelse med Nem-id på www.borger.dk., som bliver behandlet af bopælsognet. Efter færdigbehandlingen er afsluttet får skifteretten, præsten, kirkegården og krematoriet en elektonisk meddelelse om afgørelsen.

En begravelse i kirken afsluttes med at kisten sænkes i jorden på kirkegården, mens en bisættelse afsluttes med, at kisten køres til krematoriet, og senere ved nedsættelsen af urnen.

Før begravelsen taler de pårørende med præsten. Ved samtalen forbereder man begravelsen. Man fortæller præsten om afdøde og vælger salmer. I samtalen kan præsten også tilbyde støtte og sjælesorg.

Ikke medlem

Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken, ses det som udtryk for, at afdøde ikke ønskede en præsts medvirken. Vedkommende kan således ikke få en kirkelig begravelse, men kan blive begravet eller bisat fra et kapel. Det er de pårørende selv, der står for ceremonien og de økonomiske omkostninger. Her kan man eventuelt tale med bedemanden om det praktiske arrangement.

Samtale og sorggrupper

Når man har mistet en nær pårørende, så kan det være en støtte at tale med mennesker, som har oplevet det samme som en selv. Det kan man gøre i en sorggruppe.

Sorggrupper i folkekirken er ikke et terapi- eller behandlingstilbud, men en mulighed for at finde støtte i den svære tid, som følger efter tabet af en nærtstående slægtning eller ven. Lederen af sorggruppen kan være en præst eller en frivillig ved kirken.

En sorggruppe forsøger ikke at fjerne den efterladtes sorg eller at presse vedkommende til at 'komme videre'. Men fællesskabet med andre, der har mistet, kan hjælpe med at bære sorgen og den forandrede hverdag. Du kan læse mere om, hvordan sorggrupper støtter på sorggrupperikirken.dk